MDR1 akce

7.3. Akce je spuštěna - testujeme!
K naší nečekaně rozsáhlé sběrné akci se připojilo 56 majitelů, kteří celkem nechají otestovat 116 vzorků svých pejsků (58 šeltií, 24 dlouhosrstých kolií, 
28 krátkosrstých kolií, 3 australské ovčáky a 3 border kolie).
Děkujeme za veliký zájem a doufáme, že vše proběhne bez problémů.
2.3. pokyny k odběru a zaslání vzorků:
Zájemci, kteří se účastní naší akce, si mohou o výzvě testování přečíst na této stránce.
Na konci uvedené stránky naleznete ke stažení objednávkový formulář (obdržíte ho od nás i mailem). Jeden formulář je max. pro dva pejsky, máte-li k testování více psů, vytiskněte si potřebný počet. Nahoru na formulář napište "Ewa Kalendová" a vaše číslo. Vyplňte jméno, příjmení, adresu a telefon. Do tabulky ve sloupci "Druh" vyplňte jméno vašeho pejska podle PP a zkratku pro plemeno (KK-kolie krátkosrstá, DK-kolie dlouhosrstá, SHE-šeltie, BOC-border kolie, AUO-australský ovčák).
Ve druhém sloupečku vyplníte na první řádek číslo, které jsme vám přidělili. Pokud testujete více pejsků, pak za toto číslo napište lomítko a pořadové číslo vašeho pejska (např. pokud máte přidělené číslo 124 a testujete 3 pejsky, první bude 124/1, druhý 124/2 a třetí 124/3). Toto je označení vzorků, které bude uvedeno na zkumavkách jednotlivých pejsků.
Na druhý řádek ve druhém sloupečku u daného pejska napiště číslo zápisu vašeho pejska (z PP). Zbylé sloupečky nevyplňujte, slouží pro údaje laboratoře. Pod tabulku vyplňte datum odběru vzorků, způsob úhrady (převodem), doplňte E-mailovou adresu, datum a podpis. Svým podpisem potvrzujete, že odebraný vzorek patří skutečně uvedenému psu. Protokol nemusí potvrzovat veterinář, který odběr krve provedl.
-----------------------------------------------
U svého veterináře si (raději předem, zvlášť pokud testujete více psů) zajistěte 1ml zkumavky s antikoagulantem EDTA. Většina veterinářů je běžně mívá, ale znáte to, když je potřebujete, zrovna dojdou. Pokud nechcete zasílat krev, je potřeba si sehnat sadu na odběr stěru sliznice. Doporučujeme k testování zaslat krev, která poskytuje více DNA a nehrozí nebezpečí kontaminace vzorku. Stěr berte jako krajní možnost. Sady mívají veterináři nebo laboratoře, dají se koupit za cca 40 Kč. Pokud sadu nemáte a potřebujete ji, ozvěte se nám, zajistíme vám ji.
-----------------------------------------------
Vzorky odeberte nejdříve v pondělí 7.3.
-----------------------------------------------
Zatím nic neplaťte.
Každému přijde faktura na uvedený kontakt, platit budete až po jejím obdržení. Cena testu je 20 EUR, přepočítává se kurzem deviza střed, dnes by vás tedy test jednoho pejska vyšel na 487 Kč (v den vystavení faktury může být částka nepatrně jiná).
-----------------------------------------------
Čísla vám pošleme do pátku 4.2.
, pokud byste je nedostali, ozvěte se nám.
Děkujeme, že jste se k akci přidali a přejeme vám co nejlepší výsledky.
Lenka Fránková a Ewa Kalendová
28.2. Další informace ke genetickému testování MDR1 (multidrug resistence gene):
Seznam zájemců o testování se nám úspěšně plní, máme již přihlášených přes 80 pejsků k testování a stále přijímáme další zájemce.
Termín zahájení naší akce je 7.3., od tohoto data budeme posílat vzorky k testování - každý přímo do laboratoře. Na doručení máme dva týdny, nepředepisujeme vám tedy přesný den, kdy vzorky odešlete, ani nebudeme vzorky shromažďovat, překládat a odesílat společně v jedné zásilce. Vzorky odešlete tak, aby byly do laboratoře doručeny do pátku 18.3. Doporučujeme odeslání začátkem týdne, aby zásilky přes víkend neležely někde na poště, ale pokud by k tomu došlo, v EDTA by se krvi ani tak nic stát nemělo. Zaslat lze i stěr ze sliznice (odebírá se v mordě na speciální k tomu určený štěteček, který je nutné si koupit), ale pokud je to možné, doporučujeme zaslat krev, u níž nehrozí kontaminace vzorku a která poskytuje laboratoři větší množství DNA.
Zájemce, kteří mi neposlali adresu, kontakty a příp. jména testovaných pejsků, prosím o jejich zaslání. Detailní konečné informace budou doplněny v tomto týdnu, sledujte proto prosím naše stránky. Variabilní symboly a konečnou částku sdělíme všem účastníkům akce mailem. 
24.2. - AKCE - genetický test MDR1 za 20 EUR!!!
V laboratoři Slovgen v Bratislavě nyní testují MDR1 jednotlivě za 25 EUR vč. DPH.
Je-li vzorků 6, je šestý zdarma; při 15 vzorcích jsou zdarma 3 vzorky a pak jeden vychází na 20 EUR.
Cena zahrnuje izolaci DNA, uložení do databáze, skladování a molekulárně-biologickou analýzu. Navíc po zavedení dalších testů budou mít majitelé vyšetřených psů každé další vyšetření se slevou 10 EUR (již se nebude muset zasílat krev a izolovat DNA).
Svého pejska můžete otestovat s námi.
Nemusíte být členem žádného klubu - nejedná se o klubovou akci.
Testovaná plemena: kolie dlouhosrstá, kolie krátkosrstá, border kolie, šeltie, australský ovčák, wäller, dlouhosrstý vipet, bílý švýcarský ovčák, bobtail.
K testu je potřeba poslat krev v EDTA epruvetce.
V případě zájmu mi zašlete na E-mail Lenka_F@email.cz
- počet psů, které budete testovat (pokud uvedete i jejich jména, budeme rádi, ale není to podmínkou)
- plemeno
- vaši adresu, kam budou zaslány výsledky - organizátorky akce nebudou výsledky vašich psů znát
Během příštího týdne Vám sdělíme číslo účtu, kam budete zasílat peníze, přesnou částku (bude záviset na konečné dohodě s laboratoří a aktuálním kurzu), váš variabilní symbol a instrukce jak a kdy nabrat, potvrdit a označit odesílanou krev vašeho pejska k provedení testu.
Genetický test CEA, který začne laboratoř provádět zhruba za měsíc, bude stát jednotlivě asi 30 EUR. Pro účastníky akce na test MDR1 tedy bude CEA test cca za 20 EUR.
Děkuji pracovníkům laboratoře, slovenskému Klubu chovatelů kolií a šeltií a Ewě Kalendové za spolupráci.